* * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rádio Deep » Pravidla - Rádio Deep Pravidla - Rádio Deep

Pravidla

Pravidla soutěží

 

1. Podmínkou účasti v soutěži je poslouchat vysílání rádia a odpovědět na uvedené otázky.
2. Odpověď musí být vyslovena do určitého časového rozsahu což je 10 sekund.
3. U takovýchto soutěží získává cenu jen člověk ze správnou odpovědí… (např. 10.) soutěžící, který zodpověděl všechny otázky správně a v 60% rozsahu.
4. Jména výherců budou zveřejněna na stránkách www.radiodeep.cz/výherci v nejbližším možném termínu po ukončení odvysílané denní soutěže. Výherce kontaktuje moderátor soutěže a dohodne s ním termín a způsob předání ceny.
5. Osobní údaje poskytnuté soutěžícími budou použity jen v souvislosti s konáním této soutěže.
6. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s tím, že pokud vyhraje některou z cen, může bý na stránkách www.radiodeep.cz zveřejněna jeho fotografie s uvedením jména, příjmení a města, odkud pochází,nikoliv jeho přesná adresa.
7. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže.
8. Hry se mohou účastnit osoby starší 15  let , záleží co soutěž obsahuje.

9. Soutěž se může týkat nejen celorepublikově ale i jen pro danou Lokalitu